Geonoise Thailand Co., Ltd.
Tel +66 20035904, +66 819641982
  • en

OMNIDOTS


OMNIDOTS

Detailed Description
OMNIDOTS
Swarm Vibration Monitor
การป้องกันความสั่นสะเทือนที่มีผลกระทบต่ออาคาร

เครื่องมือวัดระดับแรงสั่นสะเทือนของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ที่มีการก าหนดมาตรฐานความ สั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ตาม มาตรฐานDIN 45669-1 DIN 4150-3 และ SBR

คุณสมบัติ
  • ติดตั้งง่าย
  • Sensor การตรวจวัดชนิด 3 แนวแกน
  • มีการเชื่อมต่อกับระบบ GPS ในการระบุตำแหน่ง
  • สามารถเชื่อมต่อ 3G Wifi เพื่อส่งข้อมูลการตรวจวัด ในระบบออนไลน์
  • การป้องกันระดับ IP65

OMNIDOTS การป้องกันความสั่นสะเทือนที่มีผลกระทบต่ออาคารOMNIDOTS การป้องกันความสั่นสะเทือนที่มีผลกระทบต่ออาคาร

เหมาะสำหรับการติดตามตรวจสอบแรงสั่นสะเทือน

  • โครงการก่อสร้าง
  • โรงงานอุตสาหรรม
  • การคมนาคมขนส่ง
  • สิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่า โบราณสถาน
ความสั่นสะเทือนที่อาจส่งผลกระทบต่ออาคารส่งปลูกสร้าง

 ในกิจกรรมอตุสาหกรรมการก่อสร้าง การคมนาคมขนส่ง งานอตุสาหกรรมที่มีเครื่องจักรใหญ่ กิจกรรม เหล่านี้ล้วนแล้วจะทำให้เกิดความสั่นสะเทือนเกิดขึ้น

ซึ่งความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบ ต่อการดำรงชีวิต และอาจส่งผลกระทบต่ออาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  ซึ่งได้มีการกำหนดมาตรฐานความ

สั่นสะเทือนอาคารตาม ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนด มาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

ซึ่งเครื่องมือในการวัดความสั่นสะเทือนจะต้อง ได้รับมาตรฐานตาม DIN 45699-1

ตามมาตรฐานของ DIN 4150-3 ได้แบ่งอาคารออกเป็น ประเภท

อาคารประเภทที่ เช่น อาคารพาณิชย์ อาคารสาธารณะ อาคารขนาดใหญ่ เป็นต้น

อาคารประเภทที่ เช่น อาคารที่อยู่อาศัย อาคารชุด หอพัก โรงพยาบาล สถานศึกษา เป็นต้น

อาคารประเภทที่ เช่น โบราณสถาน หรือสิ่งปลูกสร้างอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ไม่มั่นคงแข็งแรง

OMNIDOTS การป้องกันความสั่นสะเทือนที่มีผลกระทบต่ออาคารOMNIDOTS การป้องกันความสั่นสะเทือนที่มีผลกระทบต่ออาคาร

โดยการวัดความสั่นสะเทือน จะต้องพิจารณาค่าทั้งในแกนนอน (X,Y) และในแกนตั้ง (Z) ในความเร็วอนุภาค สูงสุดของการสั่นสะเทือน (Velocity) ในหน่วย mm/s 

และความถี่ (Hz) ของการสั่นสะเทือน

 

 

 

บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จำหน่ายเครื่องวัดเสียง & ซอฟต์แวร์ และรับปรึกษาปัญหาเรื่องเสียงดัง
ที่อยู่ : 555/147-148 หมู่บ้าน.บี อเวนิว ถนน.สุขาภิบาล 5
แขวง.ออเงิน เขต.สายไหม กรุงเทพมหานคร 10220
โทร : (+66) 02-0035904 , 081-9641982
แฟ็กซ์ : (+66) 02-0033054
อีเมลล์ : contact@geonoise.com

เว็บไซต์ : http://www.geonoise.co.th

 

OMNIDOTS การป้องกันความสั่นสะเทือนที่มีผลกระทบต่ออาคาร

Price:
0.00
Brand Name:
Swarm
Last Update:
29 March 2019
OMNIDOTS Geonoise Thailand Co.
Inquiry
RELATED Products
Sidlab การแพร่กระจายสัญญาณรบกวนในท่อ

Sidlab การแพร่กระจายสัญญาณรบกวนในท่อ SIDLAB Suite เป็นการผสมผสานระหว่างโซลูชันซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์สำหรับการจำลองการวิเคราะห์และการวัดการสร้างเสียงและการแพร่กระจายภายในเครือข่ายท่อ สามารถใช้กับระบบ Intake และ Exhaust, ระบบผลิตไฟฟ้า, เครือข่ายท่อน้ำมันและก๊าซและระบบ HVAC มันมีคุณสมบัติที่สมบูร

Inquiry
Noise Measuring

Product/Service Details: A 0.4m array with 128 microphones, a 1 meter array holding 256 microphones and a 1.6 meter array with 384 microphones! The system enables the user to perform noise analysis

Inquiry
บริการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป Sound measurements

บริการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป Sound measurements บริการตรวจวัดระดับเสียงทั่วไป Sound measurements...

Inquiry
ระบบตรวจสอบเสียงรบกวน Sonitus

ระบบตรวจสอบเสียงรบกวน Sonitus ระบบตรวจวัดเสียงแบบ Plug and Play ใช้งานง่ายและรองรับการใช้งานกับระบบไฟฟ้าของทุกประเทศทั่วทวีปเอเชียระบบตรวจวัดเสียงแบบ Plug and Play ใช้งานง่ายและรองรับการใช้งานกับระบบไฟฟ้าของทุกประเทศทั่วทวีปเอเชีย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.geonoise.co.th หรือ

Inquiry
การหาแหล่งกำเนิดเสียงโดย Acoustic camera

การหาแหล่งกำเนิดเสียงโดย Acoustic camera Acoustic camera การหาแหล่งกำเนิดเสียง Sound source location ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เรามาดูกันว่ามีการพัฒนาไปถึงขั้นไหนแล้ว...

Inquiry
กล้องอะคูสติก Nor848

อุปกรณ์วัดเสียงรบกวนที่สามารถตัดเสียงสภาวะแวดล้อมโดยรอบได้ รายละเอียดสินค้า / บริการ Acoustic camera หรือ กล้องอะคูสติก Nor848 ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงผู้ใช้งานและใช้งานง่าย - ตั้งค่าส่วนหน้าในทิศทางที่ต้องการ - เชื่อมต่อสาย LAN ระหว่างส่วนหน้าและคอมพิวเตอร์ - จ่ายไฟส่วนหน้าและ คอมพิวเตอร์

Inquiry
Acoustic Camera Nor848A

Product/Service Details: Acoustic Camera Nor848A Acoustic camera with outstanding performance! - 3 array sizes with up to 384 microphones available - Real time virtual microphone - Digital microph

Inquiry
บริการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางเสียง

บริการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางเสียง Acoustic Simulation

Inquiry