Acoustic Camera Thailand
Tel +66 21214399, +66 819641982
  • en

NEWSLETTER


NEWSLETTER

Newsletter June 2019

 

 

ความสั่นสะเทือนที่อาจส่งผลกระทบต่ออาคารสิ่งปลูกสร้าง

ในกิจกรรมอุตสาหกรรมการก่อสร้าง การคมนาคมขนส่ง งานอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรใหญ่ กิจกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วจะทำให้เกิดความสั่นสะเทือนเกิดขึ้น ซึ่งความสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิต และอาจส่งผลกระทบต่ออาคารสิ่งปลูกสร้างต่างๆ  ซึ่งได้มีการกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนอาคาร ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 พ.ศ. 2553 เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ซึ่งเครื่องมือในการวัดความสั่นสะเทือนจะต้องได้รับมาตรฐานตาม DIN 45699-1

พร้อมระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือนภายในสำนักงานของโครงการเพื่อให้รู้ว่า ระดับการสั่นสะเทือนเริ่มจะมีผลกระทบต่ออาคารข้างเคียง เป็นการเฝ้าระวังของโครงการก่อสร้าง และสามารถป้องกันการร้องเรียนจากความสั่นสะเทือนได้

 

เว็บไซต์  : https://www.geonoise.co.th/

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://1th.me/W1qe

 

สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่ 
http://www.geonoise.co.th/ 
https://www.geonoise.com/
http://www.acousticcamera.net/
http://www.mitspcb.com/index.htm
https://pcbprototyping.com/mits/


สามารถติดต่อเราได้ที่
Tel Office : 02-003-5904,081-9641982
Line : @geonoise

#Geonoise #GeonoiseThailand #Norsonic #Impedancetube #ตรวจวัดเสียง #เสียงรบกวน #เครื่องวัดเสียง #จำหน่ายเครื่องวัดเสียง #รับปรึกษาปัญหาเรื่องเสียง #ควบคุมเสียง #SoundSource #BuildingAcoustics #เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน #โปรแกรมเสียง #บริการสอบเทียบ #Calibration #NoiseAlarm #SoundPLAN #NoiseAtWork #Noisecontour #มลพิษทางเสียง #Acoustic #เครื่องวัดฝุ่น #Dustmate #หาแหล่งกำเนิดเสียง #วิเคราะห์เสียง #Measurement #Microphone #NoiseTraining #เครื่องแกะสลักแผงวงจร

 

  จัดทำโดย

      บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Newsletter July 2019

 

Class 2 Sound Level Meter มาตรฐาน IEC61672-1

                                                                                         

 

 

https://www.geonoise.co.th/%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%94%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%87-placid-sound-level/

 

 

สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้ที่
http://www.geonoise.co.th/
https://www.geonoise.com/
http://www.acousticcamera.net/
http://www.mitspcb.com/index.htm
https://pcbprototyping.com/mits/    

#Geonoise #GeonoiseThailand #Norsonic #Impedancetube #ตรวจวัดเสียง #เสียงรบกวน #เครื่องวัดเสียง #จำหน่ายเครื่องวัดเสียง #รับปรึกษาปัญหาเรื่องเสียง #ควบคุมเสียง #SoundSource #BuildingAcoustics #เครื่องวัดแรงสั่นสะเทือน #โปรแกรมเสียง#บริการสอบเทียบ #Calibration #NoiseAlarm #SoundPLAN #NoiseAtWork #Noisecontour #มลพิษทางเสียง #Acoustic #เครื่องวัดฝุ่น #Dustmate #หาแหล่งกำเนิดเสียง #วิเคราะห์เสียง #Measurement #Microphone #NoiseTraining #เครื่องแกะสลักแผงวงจร

 

 

  จัดทำโดย

      บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------