Geonoise Thailand Co., Ltd.
Tel +66 20035904, +66 819641982
 • en

SoundPLAN


SoundPLAN

Detailed Description
SoundPLAN คือ ซอฟต์แวร์คำนวณเสียงและคาดคะเนผล
 
SoundPLAN manager 8
SoundPLAN direct and reflected noise
SoundPLAN Backnang noisemap

 

 

 

 

 

 

 

SoundPLAN®

ซอฟต์แวร์ SoundPLAN คือชุดซอฟต์แวร์ที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมเสียงและมลพิษทางอากาศ เหมาะสำหรับมืออาชีพที่ทำงานเกี่ยวกับเสียงและสถานการณ์มลพิษ

จุดเด่นของซอฟต์แวร์ คือการสร้างแบบจำลองเสียงและมลพิษทางอากาศ โดยแบบจำลองครอบคลุมตั้งแต่เสียงรบกวน เสียงจากการจราจร เสียงรบกวนในอาคารและกลางแจ้ง เสียงอุตสาหกรรมทั่วไปและเสียงเครื่องบิน โดยซอฟต์แวร์จะคำนวณโดยใช้รูปแบบตามมาตรฐานกว่า 50 มาตรฐานทั่วโลก อาทิ ISO-9613, ISO12354 ฯลฯ

สำหรับการจำลองคุณภาพอากาศ SoundPLAN สามารถสร้างแบบจำลองในรูปแบบที่แตกต่างกันได้ ตั้งแต่รุ่นเกากระแสไฮโดรลิคที่ซับซ้อน ไปจนถึงรูปแบบการกระจายตัว

ทีมผู้สร้าง SoundPLAN ประกอบไปด้วยนักพัฒนาซอฟต์แวร์เฉพาะ และที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญในด้านวิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิศวกรรมฟิสิกส์และภูมิศาสตร์

Braunstein + Berndt GmbH แห่งเมืองบัคนัง มีประสบการณ์การบริการให้คำปรึกษาทั้งในประเทศเยอรมนีและทั่วโลก โดยนำประสบการณ์ที่ได้มาพัฒนาซอฟต์แวร์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ SoundPLAN เป็นหนึ่งในผู้นำด้านโปรแกรมจำลองเสียงและมลพิษทางอากาศ

ปัจจุบัน เรามีตัวแทนจำหน่าย SoundPLAN ในกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ลองทดสอบโปรแกรมด้วยตัวคุณเองสิ !

คุณสมบัติเด่นของโปรแกรม ซอฟต์แวร์การทำนายเสียง SoundPLAN มีดังนี้

1.1 จำลองการแพร่กระจายของเสียงจากการจราจรทางบก

1.2 จำลองการแพร่กระจายของเสียงเมื่อผ่านอุโมงค์

1.3 จำลองการแพร่กระจายของเสียงจากรถไฟ

1.4 จำลองการแพร่กระจายของเสียงในอุตสาหกรรม ทั้งแบบภายใน และภายนอกอาคาร

1.5 จำลองการแพร่กระจายของเสียงอากาศยาน

1.6 ออกแบบและคำนวณกำแพงกั้นเสียง

1.7 สามารถใส่แหล่งกำเนิดเสียง แบบจุด แบบเส้น และแบบพื้นที่

1.8 สามารถแสดงผลของการแพร่กระจายของเสียงในรูปแบบ 3 มิติ

1.9 สามารถแสดงผลการแพร่กระจายของเสียงในลักษณะของภาคตัดขวาง

1.10 สามารถแสดงผลจากการจำลองของเสียงในรูปแบบตารางข้อมูล

1.11 โปรแกรมรองรับ 14 ภาษา

1.12 ในโปรแกรมมีฐานข้อมูลของเสียงมากถึง 400 แหล่งกำเนิดเสียง ในลักษณะข้อมูล 1/1, 1/3rd Octave band และสามารถเพิ่มเติมได้โดยผู้ใช้

1.13 สามารถเปรียบเทียบผลลัพธ์จากการคำนวณในหลายๆรูปแบบ

1.14 สามารถคำนวณประสิทธิภาพของผนัง façade ต่อผู้รับเสียงในอาคาร

1.15 สามารถแก้ไขข้อมูลได้ ในขณะที่คำนวณแบบจำลองของเสียง

1.16 สามารถใช้งานโปรแกรมได้ในแบบ Network

1.17 สามารถทำแบบจำลองทางเสียงตั้งแต่โครงการขนาดเล็ก ไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่

 

โมดูลของ SoundPLAN

 • 2.1) Road Noise Propagation ประกอบด้วย tool และ object ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการสร้างแบบจำลองถนนคำนวณการกระจายของเสียง และข้อมูลด้านเรขาคณิตของถนน ได้แก่ ช่องเดินรถ ความกว้างของถนน และสะพาน โดยการคำนวณการกระจาย (emission) ของเสียง สามารถคำนวณได้จาก Road noise mode l ซึ่งในปัจจุบันนี้ SoundPLAN มีโมเดลสำหรับถนนถึง 17 แบบ โดยค่า emissions จะประเมินค่าจากเสียงรบกวน เช่น Lden, Lmax, Leq เป็นต้น โดยค่าเหล่านี้จะถุกบันทึกไว้ในโหมด Geo-files สามารสร้าง Grid Noise Maps, Façade Noise Maps and Meshed Noise Maps โดยอาศัยการป้อนข้อมูลต่างๆ ลงในโปรแกรม SoundPLANและเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของผนังควบคุมเสียงรบกวนสามารถพบได้ในโมดูล Wall design
 • 2.2) Railway Noise Propagation ประกอบด้วยอุปกรณ์เครื่องมือทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับรถไฟ และเพื่อให้สามารถป้อนสัญญาณรบกวนและผลการคำนวณที่นำเสนอในเอกสารสเปรดชีตและกราฟิก การเพิ่มประสิทธิภาพของผนังควบคุมเสียงรบกวนสามารถพบได้ในการออกแบบโมดูล Wall design
 • 2.3) Industry Noise Propagation เป็นโมดูลที่ จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างแหล่งกำเนิดเสียงจากโรงงานได้ การเดินทางหรือการแพร่กระจายของเสียงและพลังงานเสียงในแต่ละความถี่ เป็นข้อมูลที่เราต้องนำมาใช้ และการใส่ข้อมูลของความดันเสียงด้านในโรงงานและคำนวณการส่งผ่านของเสียงจากด้านในมาข้างนอก โดยสามารถใช้ Indoor Factory Noise module เข้ามาช่วยงานด้วย ทำให้สามารถจำลองความดันเสียงภายในของอาคารหรือตึกได้ ในฟังก์ชั่น Library สามารถเปลี่ยนค่าความดันเสียงให้เป็นค่ากำลังเสียงเฉลี่ยนได้ ภายใน Library จะมีข้อมูลของค่าการสูญเสียการส่งผ่านเสียงและสัมประสิทธิ์การดูดซับเสียง สามารถบันทึกผลในแบบต่างๆ เช่น Documentation, Spreadsheet และ Graphics ทั้งนี้การทำ noise contour ของงานอุตสาหกรรมสามารถใช้โมดูล Expert System for Industrial Noise เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของสร้างแบบจำลองเสียง
 • 2.4) Indoor Factory Noise เป็นฟังก์ชั่นที่คำนวณเสียงภายในอาคาร/โรงงาน โมดูลนี้สร้างขึ้นมาตามพื้นฐานของข้อบังคับ German VDI 3760 สถานที่และบริเวณต่างๆในอาคารหรือโรงงานจะสามารถอธิบายแหล่งกำเนิดเสียง ผนังด้านในและบริเวณที่มีการดูดซับเสียงจะอธิบายถึงวัตถุที่อยู่ในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรมจะมีข้อมูลด้านเรขาคณิตไว้อธิบายการดูดซับบนผนังภายนอกและการกระเจิงของเสียงภายในอาคาร การคำนวณจะสร้างจากการป้อนข้อมูลการส่งผ่านของเสียงไปสู่สิ่งแวดล้อมด้านนอก หรือแสดงการเผยแผ่ของเสียงภายในอาคาร หรือใช้ชุดข้อมูลอันสุดท้ายในการปริ้นและพล็อตรูปกราฟฟิกออกมา
 • 2.5) Aircraft Noise Propagation จะสอดคล้องกับกฎข้อบังคับใช้ของกฎหมายการบินยุโรป การใช้โมดูลนี้ เริ่มจากใส่โมเดล คำนวณ GNM (grid noise maps) และรวบรวมผลของเสียงรบกวนจากเครื่องบินที่บินกับเสียงจากการดำเนินงานบนภาคพื้นดิน การจราจรทางการบิน เป็นต้น
 • 2.6) Distributed Computing เป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้เพิ่มชีดความสามารถในการคำนวณให้เร็วขึ้น โดยการประยุกต์ใช้กับจำนวนของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ลง license network ติดตั้งรุ่นปกติหรือรุ่นสาธิตเป็นเซิร์ฟเวอร์การคำนวณและปรับขนาดการใช้งานของคุณเพื่อให้ความเร็วที่คุณต้องการ มีเพียงโมดูลนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ก็สามารถทาการคำนวณการทำ noise mapping ได้โดยไม่จากัดจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ Multi Threading ยังเป็นตัวเลือกเพื่อเพิ่มความเร็วในการคำนวณบนเครื่องคอมพิวเตอร์หลักหลาย ตัวเลือกนี้จะรวมอยู่ในแพคเกจพื้นฐานที่สุด
 • 2.7) Noise Mapping Toolbox มีประโยชน์อย่างมากในการคำนวณ noise maps ซึ่ง Noise Mapping Toolbox จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถแปลงโปรเจคที่มีขนาดใหญ่ ให้เหลือขนาดเพียง 1x1 กิโลเมตร หรือ 2x2 กิโลเมตร จริงๆแล้วเทคนิคนี้ไม่ได้จากัดขนาดของแผนที่เสียงแต่อย่างใด ผู้ใช้สามารถเลือกขนาดได้ตามต้องการ และยังสามารถรวบรวมผลการคำนวณต่างเข้าด้วยกันกับ จำนวนของผู้อยู่อาศัย ตลอดจนสามารถประเมินค่าใช้จ่าย / ผลประโยชน์ใน มาตรการควบคุมเสียงรบกวน
 • 2.8) Grid Noise Map เป็นฟังก์ชั่นที่แสดงภูมิประเทศและแผนที่เสียง โดยผู้ใช้สามารถระบุความสูง ต่าจากพื้นดินได้ ฟังก์ชั่นนี้จะช่วยให้ดาเนินการสร้างแผนที่เสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ใช้สามารถกำหนดขนาดเส้นชั้น ความสูง สี หรือรูปแบบต่างได้ ฟังก์ชั่น Multiple Grid Noise Maps นำมาใช้กับโปรเจคเดียวกันได้ ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทั้ง Grid Noise Maps, Façade maps, third noise map, Meshed Map ได้โดยอัตโนมัติ
 • 2.9) Grid Crossectional Noise Map เป็นเครื่องมือที่ใช้คำนวณและแสดงตารางชนิดของแผนที่เสียง ความละเอียดและจุดสูงสุดของภูมิประเทศที่ผู้ใช้ระบุไว้ Grid Crossectional Noise Mapสามารถแสดงในรูปของกราฟฟิกภาคติดขวาง หรือจะแสดงในรูปสามมิติ (3-D)
 • 2.10) Façade Noise Map เป็นเครื่องมือที่เหมาะสำหรับการสร้างฐานข้อมูลสำหรับ END statistics การคำนวณจะสามารถคำนวณได้ทุกชั้นของอาคาร โปรแกรมสามารถคำนวณเสียง จากผู้รับเสียงกับระยะห่างจาก façade ได้ สามารถแสดงผลได้ทั้งแบบตัวเลขหรือภาพกราฟฟิก โดยแสดงระดับเสียงของแต่ละจุดหรือของ façade ได้จากสีที่แตกต่างกัน ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทั้ง Grid Noise Maps, Façade maps, third noise map, Meshed Map ได้โดยอัตโนมัติ
 • 2.11) Cartography การทำแผนที่สามารถปรับแต่งสีได้ โดยฟังก์ชั่น Cartography จะเป็นตัวที่ทำเส้น contour ในแผนที่เสียง 2.12) 3-D Graphics กราฟฟิก 3 มิติ สามารถสร้าง wire frame และ solid model วัตถุที่แสดงรูปทรงทางเรขาคณิตของเสียงรบกวนโปรแกรมนี้สามารถแสดงผลของแผนที่เสียงในรูปแบบต่างๆ ได้ และแสดงผลเป็น กราฟฟิก 3 มิติ โดยสามารถซูม เลื่อน หมุนภาพได้ ทาให้เราสามารถมองเห็นภาพได้ทุกตำแหน่ง ไฟล์กราฟฟิก 3 มิติ บันทึกเป็น bitmap เท่านั้น
 • 2.13) 3-D Graphics Animations Animationsเป็นส่วนขยายต่อจากกราฟิก 3 มิติปกติ โดยผู้ใช้สามารถสร้างภาพเคลื่อนไหว หรือ วิดีโอจากอะนิเมชั่นนี้ เช่น คนขับรถบนน รถไฟแล่น เป็นต้นโดยจะแสดงผลของระดับเสียงที่เกิดขึ้นไปพร้อมกันด้วย ภาพเคลื่อนไหวสามารถบันทึกในรูปแบบ AVI
 • 2.14) TNM Interface TNM ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงซอฟแวร์ US-TNM version 2.5 เพื่อที่จะเอาไฟล์ SoundPLAN เข้า TNM ฟังก์ชั่น แล้วนำ TNM model เข้า (TNM is a trademark of the US government; SoundPLAN is not endorsed by the Federal Government or any of its branches.)
 • 2.15) Wall Design เป็นเครื่องมือที่พิเศษที่สุดของ SoundPLAN ซึ่งฟังก์ชั่นนี้สามารถออกแบบกำแพงป้องกันเสียงรบกวน อาศัยการคาดการณ์ล่วงหน้า เพื่อสร้างกาแพงกันเสียง โดยสามารถคำนวณ ความสูงของกำแพงได้ว่าความสูงเท่าไร จึงจะสามารถลดเสียงรบกวนไปกี่เดซิเบล รวมถึงวัสดุที่จะนำมาสร้างผนังกันเสียงว่ามีประสิทธิภาพในการลดสียงรบกวนได้ดีมากน้อยแค่ไหน
 • 2.16) Window Dimensioning เป็นโปรแกรมที่ใช้ในรูปแบบ spreadsheet ของการใส่ข้อมูลจากผู้รับภายนอกอาคารกับระดับเสียงภายในห้อง ถ้าเสียงที่เกิดขึ้นจริงในขณะนั้น มีค่าเสียงรบกวนเกินค่าที่กฏหมายกาหนด ให้พิจารณาตามขนาดของ façade, การใช้งานของห้องและ ชนิดและขนาดของหน้าต่าง
 • 2.17) ArcView Shape File Interface ฟังก์ชั่น ArcView Shape File Interface ช่วยให้การนำเข้าและการส่งออกข้อมูลของไฟล์ ArcView Shape เช่น ถ้าหากคุณต้องการที่จะนำเข้าอาคารและถนน คุณต้องนำเข้าอาคารและถนน เพราะ โปรแกรมกำหนดให้นำเข้าวัตถุแต่ละชนิดในกระบวนการสร้าง ArcView Shape
 • 2.18) Building Acoustics Outside เป็นโปรแกรมที่สร้างเพื่อให้ลูกค้าที่ต้องการที่จะประเมินและเอกสารระดับเสียงภายในอาคาร ผนังและหน้าต่างจะรวมอยู่ในการประเมินผลของการส่งผ่านของเสียงและการเพิ่มประสิทธิภาพของแนวคิดการควบคุมเสียงรบกวน โดยมีการจัดการข้อมูลภายในอาคาร ชั้น อพาตเมนท์ และห้อง โมดูลนี้สามารถประเมินเสียงภายในอาคารที่ส่งตรงไปยัง façade กับเสียงภายนอก เพื่อประเมินเสียงที่มุมห้องจากการเดินทางของเสียงทั้งสองทิศทาง เพื่อที่จะได้เตรียมข้อมูลให้เจ้าของตึกทราบถึงปริมาณเสียงที่จะเกิดขึ้น เพื่อหาวิธีการจัดการแก้ไขสำหรับเสียงดังที่จะเกิดขึ้นได้ ก่อนที่จะทาการสร้างตึก อาคารที่พักอาศัย
 • 2.19) Expert System for Industry Noise เป็นแถบเครื่องมือ ที่มีข้อมูลเกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรม ระดับเสียงรบกวนในงานอุตสาหกรรม รวมทั้งข้อมูลวิธีการแก้ไขที่เหมาะสมในการป้องกัน ลดเสียง รวมถึงค่าใช้จ่ายและประสิทธิภาพของการควบคุมเสียงรบกวน เพื่อให้เหมาะสมกับเสียงของด้านอุตสาหกรรม
 • 2.20) Noise Allotment เป็นการจัดสรรเสียงรบกวน เพื่อช่วยให้หาวิธีกำหนดเรื่องเสียงในอุตสาหกรรมเป็นไปตามจุดมุ่งหมายและถูกต้อง มีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มการจัดสรรเสียงให้พลอตเดียวกัน โดยไม่ละเมิดข้อจากัด ของพลอตเสียงรบกวนต่อเพื่อนบ้าน

ลักษณะการทำงานของ ซอฟแวร์การทำนายเสียง SoundPLAN

 • -.DXF
 • -ESRI shape file
 • - ASCII
 • -.bmp, .png, .jpg, .tif
 • - Google Earth

เมื่อ import file เข้ามาแล้ว สามารถ Digitize ลง SoundPLAN เพื่อสร้าง Geo-Database เมื่อทำการใส่ข้อมูลทางกายภาพ ใส่แหล่งกำเนิดเสียงทั้งหมดลง Geo-Database ซอฟต์แวร์การทำนายเสียง SoundPLAN จะมีฐานข้อมูลของแหล่งกำเนิดเสียง และจะคำนวณระดับเสียงตามมาตรฐานการคำนวณที่ได้เลือกไว้

ดาวน์โหลดรุ่นทดลองใช้

SoundPLAN 8.1

SoundPLAN Essential

Website : https://www.geonoise.co.th , https://www.geonoise.com

 

Price:
0.00
Last Update:
28 February 2019
SoundPLAN Geonoise Thailand Co.
Inquiry
RELATED Products
ให้เช่ากล้องวัดเสียง Nor848

บริษัท จีโอนอยซ์ (ไทยแลนด์) จำกัด มีความเชี่ยวชาญ ด้านเสียงและมีประสบการณ์ในการแก้ปัญหาด้านเสียงมากว่า 20 ปี ทั้งในและต่างประเทศ เรามีทั้งเครื่อง

Inquiry
เครื่องวัดเสียง Nor150

เครื่องวัดเสียง Nor150 เป็นอุปกรณ์ที่สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งเสียงและความสั่นสะเทือน ใช้งานง่ายด้วยหน้าจอสีขนาดใหญ่แบบทัชสกรีน ภายในมีระบบเว็บเซิร์ฟเวอร์ กล้องถ่ายรูป จีพีเอส อีกทั้งยังสามารถบันทึกเสียงพูดและข้อความได้อีกด้วย โดยรวมมีความคล้ายคลึงกับโทรศัพท์สมาร์ทโฟนทั่วไป...

Inquiry
บริการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางเสียง

บริการแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ทางเสียง Acoustic Simulation

Inquiry
เครื่องตรวจสอบความเข้มของเสียง Nor1290

เครื่องตรวจสอบความเข้มของเสียง Nor1290 เครื่องตรวจสอบความเข้มของเสียงNor1290, Norsonic ISO9614 เครื่องตรวจสอบความเข้มของเสียงNor1290 ใช้งานร่วมกับ Nor150 สำหรับตรวจสอบความเข้มของเสียง (Sound Intensity) ชุดเครื่องมือ วัดความเข็มเสียงเป็นอุปกรร์ที่ใช้งานง่าย สะดวกในการจับถือ สามารถปฏิบัติงานและควบ

Inquiry
เครื่องวัดเสียง Nor145

เครื่องวัดเสียง Nor145 Nor145 เป็นเครื่องวัดระดับเสียงขั้นสูงช่วงบนสุดของ Norsonic ใช้งานง่าย ด้วยหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่และเมนูใช้งานง่าย ใช้อินเทอร์เฟซผู้ใช้เดียวกันกับ Nor150 แต่โฮสต์ในตู้จะมีขนาดเล็กและเบา Nor145 เป็นหน่วยช่องสัญญาณเดียวที่ได้รับการปรับปรุงเพื่อให้ง่ายต่อการเชื่อมต่อกับ NorCloud

Inquiry
เครื่องวัดระดับเสียง Placid Sound Level Meter

เครื่องวัดระดับเสียง Placid Sound Level Meter รุ่น SL-02 Placid ได้ผลิตเทคโนโลยีชั้นสูงซึ่งมีเครื่องวัดระดับเสียงที่สมบูรณ์และแม่นยำ เรามีชุดเครื่องวัดระดับเสียงใช้กับแอปพลิเคชั่นมากมายที่ควรวัดระดับเสียงรบกวน ไม่ว่าจะเป็นการวัดระดับเสียงทั่วไป การวัดระดับเสียงในภาคอุตสาหกรรม หรืองานอชีวอนามัย

Inquiry
เครื่องวัดฝุ่น (DustMate)

เครื่องวัดฝุ่น (DustMate) เครื่องวัดฝุ่น ระบบตัวเลขดิจิตอลแบบพกพา สามารถพกติดตัวไปได้ การใช้งานตรวจวัดเฉพาะจุดแบบพกพา หรือติดตั้งกับ เครื่องมือมาตรวิทยา เป็นการออกแบบที่ดีและเป็นเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศที่ครบวงจร...

Inquiry
บริการจัดทำแผนที่เสียง Noise Contour

บริการจัดทำแผนที่เสียง Noise Contour การทำแผนที่เสียง (Noise Contour) สำรวจพื้นที่กำหนดขอบเขต กำหนดขนาด ระยะห่างของการวัดในรูปแบบกริด m. x m. หรือกำหนดจุดในการตรวจวัดให้ครอบคลุมพื้นที่ ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงตามกริด หรือจุดที่กำหนดไว้ โดยระยะเวลาการตรวจวัดประมาณ 2-5 นาทีต่อจุด หรือ พิจารณาตา

Inquiry